Wet en regelgeving

Wij werken volgens de beroepscodes en richtlijnen van:

- het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

- de wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG)

- de Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen (NVGzP)

Beroepscode
Wij hechten veel waarde aan duidelijkheid en transparantie. We informeren mensen zo goed mogelijk over wat zij van ons kunnen verwachten. De beroepscode voor psychologen (te vinden op www.psynip.nl) is een belangrijke leidraad in ons beroepsmatig handelen.

Privacy en de Wet AVG 2018

De informatie over  Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u lezen in de wachtkamer van Psychologenpraktijk Spiritual of u kunt deze per mail opvragen via info@psycholoog.amsterdam of via uw behandelaar.

Geheimhouding
De behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens die tijdens de gesprekken naar voren komen zijn vertrouwelijk. Zonder schriftelijke toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt. Ook voor het opvragen van informatie bij derden hebben wij een schriftelijke toestemming nodig. Geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Let op: Wij verstrekken geen verklaringen waarmee een direct materieel of juridisch belang is gemoeid. Dit heeft als reden dat de vertrouwensrelatie tussen de behandelaar en cliënt verstoord kan raken en wij dit hoog in het vaandel hebben staan. Voor meer informatie klik hier.

Dossiervorming
Voor elke patiënt wordt een dossier aangelegd. U heeft altijd recht op inzage of een kopie (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van uw behandelaar). Indien u dat wenst is het ook mogelijk een schriftelijk verzoek tot vernietiging in te dienen. Dan worden alle inhoudelijke gegevens vernietigd.

Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de behandeling of de behandelaar hopen we dat u dit eerst met de betrokken persoon bespreekt om er samen uit te kunnen komen. Indien het niet lukt dit samen op een bevredigende manier op te lossen, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de NVGzP.

Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn of er toch niet uitkomen kunt u terecht bij de geschillencommissie:
De Geschillencommissie Zorg
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Kwaliteit
Met ingang van 2017 zijn alle GGZ verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden volgens de wetgeving. Indien gewenst kan dit in de praktijk of per mail worden opgevraagd.

Om de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen wordt het effect van de behandeling in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten die wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd zijn (Routine Outcome Measurement, ofwel ROM). Tijdens het eerste (intake)gesprek (beginmeting) en tijdens het eindevaluatiegesprek (eindmeting) beantwoordt de patiënt een korte vragenlijst. De behandelaar krijgt zo een beter inzicht in de ernst en de aard van de klachten en kan samen met de patiënt het effect van de behandeling bespreken.

Gerelateerde afbeelding   info@psycholoog.amsterdam

Fax: 020 - 2263140

Afbeeldingsresultaat voor location logoDe Tourton Bruynsstraat 4

     1063 XL Amsterdam

UBPmJCKa
schematherapie
Artwork_logo_NVGzP-200x200-1.jpg-1

© 2022 - Webdesign door Arttree.nl - Alle rechten voorbehouden